• darkblurbg

 "Ik had 173 applicaties onder mijn beheer. De installaties ervan vergden veel tijd, elke gebruikersgroep had andere settings en voorkeuren. Ook ging het nog wel eens fout omdat de uitvoerders van de installaties de problematiek niet goed kenden. Hierdoor had ik geen tijd meer over om mijn kerntaak te verrichten, het supporten van inhoudelijke problemen met de applicaties zelf. Er moest een oplossing komen! Alle setups en instellingen moesten geautomatiseerd worden....

Omdat ik de resources er niet voor had schakelde ik via mijn manager een extern bureau in. Packagepoint....

In overleg met mijn systeembeheerder is er gekozen voor App-v virtualisatie.
App-v is een applicatie beheer systeem die virtuele applicaties aanbiedt.
App-v is de ideale manier om applicaties uit te rollen omdat het uw systeem niet vervuilt. Als de gebruiker de applicatie afsluit is het net alsof de applicatie nooit geïnstalleerd is geweest!

Packagepoint nam snel contact met mij op. Binnen een week zaten we om tafel om de procedures te doorlopen. Wij leverden de gewenste eisen door middel van intakes. De rest van de procedure werd mij totaal uit handen genomen. Nu draaien bijna alle applicaties via App-v (r), geen installatieproblemen meer, ik kan mij weer richten op mijn echte werk..."